Forsiden
Biografi
Produksjon
Utdrag
Artikler
Kritikk
Skoletilbud
Nøtteliten
Afrika
Intervju
Skøyteløp
 
English Site
Send Epost
NOEN FLERE BØNNER (Sluufay)

Og vi er samlet her
Og jeg sier
Nå er jorda syk
Enga er syk
Mennesker er syke
Det er mye sykdom
Buskapen er syk
Så hvis mennesker er samlet nå
Spør de om det gode
Vi besverger denne jorda
og himmelen
De hører oss nå
For vi har så mange byrder
Det er mange plager her
Mennesker er syke
Buskapen er syk
Så vær enige
Hvis dere alle er enige
Da spør vi om disse ting
Onde ting
Vi ber - denne smerten
i kroppene til mennesker og buskap
Nå hvis dere er enige
Om disse plagene er av Gud
eller menneskehånd,
må de kjølne, vær enige

(Alle:) Må de kjølne, må de kjølne!

Og jeg sier igjen
Hvis dere alle med en stemme
Selv himmelen må være enig
Selv jorda er enig
Siden selv engene er syke
Mennesker er syke
Buskapen er syk
Jeg sier
Hvis dere alle med en stemme
Disse engene må vi pleie varsomt
For med deres enighet som om
Alle bar en byrde
Da må himmelen være enig, og jorda
Nå er alle enige, engene må kjølne

(Alle:) De må kjølne, de må kjølne

Så nå har vi avsluttet bønnen
Det onde har vi ryddet vekk
ved å gjøre det

Det er en mann blant menn
som vender tilbake
og er blant oss
som forbereder trolldom mot oss
Stokken hans bak fjellet
blir kastet bak fjellet
De ondes sted
og han gjeter dyreflokken sin der

Landet vårt er som edderkoppens
Med mange unge samlet
Vi driver bort enhver plage
Med mange kunster
Mange tråder blir knyttet
Nå går dyreflokken fra husene
om morgenen
Måtte de gå til de gode beitene
i dalsidene
Måtte de komme tilbake
Gjeterne leder dem hjem

Den som sniker rundt husene
Hvis det er bestefaren
Måtte hans hus falle sammen
Hvis det er den gamle kvinnen
som oppdrar sine barnebarn
Måtte de bli forlatt
Hvis det er kvinnen
Måtte den dødfødte drepe henne
kvinnenes døde foster
Hvis det er den unge kona
Måtte hun dø i barselseng
Måtte hun dø innvendig
Hvis det er ungdommen
Måtte hans våpen bli brakt tilbake
fra feltet hvor han falt
Å, ja
Et skrik skal høres
Selv om det er en liten pike
Bare perlene etter henne
skal bli sett i myra
I den brakke jorda
Slik er det

Loa's dom.

En mann ble en gang frastjålet kua si. Mannen ble sint og forbannet tyven med ordene:
    - La ham komme tilbake med kua mi med det samme!
    Men tyven brakte ikke kua tilbake, og mannen vendte seg til Lo'a:
    - Å, den stakkars kua mi, la tyven dø for sine gjerninger!
    Nå gikk det slik at tyven senere tilstod tyveriet, på dødsleiet, overfor sine fem sønner. Han sa da at det var hans skyld hvis noen blant dem skulle komme til å dø. Og han gav dem det råd at de så snart som mulig gjorde opp for kua med han som eide den. Kort etter døde kvegtyven, men sønnene brydde seg ikke stort med det rådet han hadde gitt dem. De mente bare at han var gammel og forvirret.
    Men ikke lenge etter døde en av sønnene, og noen få dager senere enda en. Da husket de farens ord. De gjenlevende sønnene gikk nå til naboen og gjorde opp for kua faren deres hadde stjålet.
    Dermed ble det slutt på de brå dødsfallene, og de andre sønnene levde lenge og lykkelige i landet.

 

-Fri for Sol, Fri for Klokke
-Afrikanske Bilder
-Drama i Tanzaniansk Secondary School
-Om å si ja
-Heksejakt
-Sugardaddies
-800 000 Shilling
-Rørdeler
-"Den hvite manns byrde"
-Kapp Verde
-Med en kakerlakk i kameraet?