Forsiden
Biografi
Produksjon
Utdrag
Artikler
Kritikk
Skoletilbud
Nøtteliten
Afrika
Intervju
Skøyteløp
 
English Site
Send Epost

Etterspill

Gategutt-historien fikk en dramatisk fortsettelse da samboeren til sosialsjefen i Gategutt fant denne "kontrakten", på rommet til sin sønn. Det viste seg at sosialsjefen i flere år hadde misbrukt sin stesønn, slik denne oppsatte "kontrakten" beskriver. Dette til tross for at den da 12-årige stesønnen nektet å underskrive "kontrakten". Men i motsetning til sakene beskrevet i Gategutt var ikke denne saken juridisk foreldet. "Håvard" ble et viktig vitne som kunne sannsynliggjøre at "tjenestene" i avtalen virkelig var utført. Sosialsjefen ble på dette grunnlaget endelig dømt. Han fikk 16 måneders fengsel. (For mer stoff om denne saken, se VG for 31. august/1. september 1994.)