Forsiden
Biografi
Produksjon
Utdrag
Artikler
Kritikk
Skoletilbud
Nøtteliten
Afrika
Intervju
Skøyteløp
 
English Site
Send Epost

ÅPENT BREV TIL MIN FORLEGGER.

Trondheim 1/6 1988

William Nygaard
Aschehoug Forlag

SØKNAD OM ANSETTELSE SOM FORFATTER I FORLAGET.

Søker med dette fast arbeid som forfatter i Aschehoug Forlag for en periode på 6 år. Bakgrunnen for søknaden er følgende:

Undertegnende er freelance forfatter på heltid, har skrevet 5 bøker, av dette er 2 diktsamlinger, 1 ungdomsroman, 1 fagbok, 1 barnebok. Jeg har nettopp fullført nok en ungdomsroman, for Aschehoug, samt har en ny dokumentarroman under forberedelse. Jeg har også skrevet flere film-manuskripter og har arbeidet med teater.

Jeg har et veldig strev med å få endene til å møtes økonomisk. Arbeidet med den siste ungdomsromanen, "Freedom Fighter", har for eksempel pågått siden september 87 og er først nå, primo juni 88 i sin avslutning. For dette har jeg mottatt kr. 20 000,- i forskudd fra Aschehoug. Dette er halvparten av min royalty for 1. opplag og utgjør for 10 måneder en månedslønn på 2000,-, brutto. I tillegg kommer sjølsagt den andre halvparten av royaltyen når boka er levert til produksjon, slik at lønna i virkeligheten er dobbelt så høy, altså (drøye) 40 000,- tilsammen. Hvis jeg altså i dette tilfelle bruker 10 mnd på boka, som er meget knapt, har jeg følgelig en månedslønn på 4000,- brutto.

Dette kan man naturligvis ikke leve for, og det sier seg sjøl at jeg er blitt forstyrra i arbeidet med romanen med å skaffe penger til å leve for.

Takket være at jeg også arbeider som dramatiker har det foreløbig gått bra, fordi jeg har kunnet bruke pengene fra en arbeidskontrakt ved et teater til å leve for i tillegg, samt noen kroner fra det nye opplaget av barneboka fra i fjor, "Prinsen av Fogo".

Nå er jeg imidlertid blakk og har satt med ned for å tenke.

Det slo meg at mens jeg har jobba med ungdomsboka "Freedom Fighter" for Aschehoug, for en lønn på kroner 4000,- pr. mnd., brutto, har min konsulent på forlaget tjent anslagsvis 150 000,-brutto. Pr. mnd blir dette 15 000, altså omtrent 4 ganger så mye.

Jeg vil uten videre gå ut fra at vi begge har arbeidet like mye. Konsulenten, som også er leder for barnebokavdelinga i forlaget, gjør et ansvarsfullt og krevende arbeid. Jeg som forfatter, gjør også et meget viktig og krevende arbeid for forlaget, jeg leverer nemlig viktige deler av det råmateriale som Aschehoug bygger sin produksjon på. Jeg går altså ut fra at min konsulent og jeg gjør et likeverdig arbeid sett fra forlagets synsvinkel.

Hvis vårt arbeid er likeverdig, hvordan kan det da ha seg at lønnforskjellen mellom oss er så stor som 1 til 4? Og hvordan er det mulig at både forlaget og jeg aksepterer en slik lønnsfor- skjell?

Svaret er at denne ulikheten holdes skjult ved at forfatteren ikke er ansatt i forlaget. Forfatteren sitter bortgjømt i sitt lønnkammer og skriver, og karakteren av det arbeidet han utfører er slik at han faktisk føler seg beæra bare av å få lov til å komme på forlaget å diskutere sitt produkt med jevne mellomrom.

En slik situasjon, som er uverdig, særlig for forfatteren, men egentlig også for forlaget, kunne ikke bestå dersom forfatteren var fast ansatt.

Kan man tenke seg en ansatt forfatter, med eget kontor, som sitter og skriver 8 timer pr. dag, av og til leser han, f.eks. på biblioteket, men han jobber kontinuerlig. Når han anså seg som ferdig ble han innvilga en halvtime/time til samtale med konsulenten, og når lønningsdagen kom, heva han sine månedlige 4000,-, fratrukket skatt.

Jeg vil påstå at en slik situasjon er utenkelig i Norge idag.

Likevel er det akkurat dette som er det reelle forholdet når det gjelder forfatterens lønn.

(Egentlig er forfatterlønna lavere, ca 26 000 pr. år, fordi det viser seg at en forfatter gjennomsnittlig bruker 2 år på å skrive en vanlig roman for voksne.)