Forsiden
Biografi
Produksjon
Utdrag
Artikler
Kritikk
Skoletilbud
Nøtteliten
Afrika
Intervju
Skøyteløp
 
English Site
Send Epost

Nøtteliten-debatten: 1. runde

Denne selsomme litterære debatten utspant seg med base i Trondheimspressen i 1988-90. Den har klare paralleller til andre debatter om religion og ytringsfrihet, av nyere dato.

Den startet med at jeg vant en midt-nordisk novellekonkurranse for ungdom med novellen Når jeg ser du ler, kjære Olga, må jeg gråte. Trondheim var godt representert, også andreprisvinneren, Anne Isabelle Udbye, kom fra Trondheim.
Konkurransen ble slått stort opp i Trondheimsavisene i begynnelsen av september (Adresseavisen: "Hyggelig Trondhjemsk").
    Under prisutdelingen i Wasa i Finland gjorde jeg muntlig avtale med journalist Sverre Nyrønning i Adresseavisen om trykking av novellen i Adressas lørdagsbilag, Uke-Adressa.
    Dagen før novellen skulle på trykk, gjorde en av korrekturleserne i avisa sjefsredaktør Fridtjof Ålstedt oppmerksom på at det forekom enkelte "stygge ord" i teksten. Redaktør Ålstedt grep resolutt inn og tok novellen ut av det aktuelle uke-bilaget.

Noen dager senere, onsdag 28/9 ble saken offentlig kjent gjennom et større oppslag i Arbeider-Avisa, (forside: "Kåt Nøtteliten for sterk for Adressa").
Forfatteren beklaget inne i avisa at takhøyden i Adresseavisen ikke var stor nok til at vinnernovellen kunne trykkes.
    Jury-medlem Stig Kulset begrunnet tildelingen av prisen litterært og beklaget også sterkt. ("Pinlig, Adressa.") Redaktør Ålstedt begrunnet på sin side sensuren: Novellen ville ha blitt oppfattet som en provokasjon. Sjefsredaktøren mente avisa ville ha mistet en rekke abonnenter hvis de hadde trykt vinnernovellen. Noe Arbeider-Avisa for øvrig gjorde, med mitt samtykke, samme dag.
    Ingen medarbeidere i Adresseavisen, journalister eller andre, ønsket å kommentere sensuren.

Dagen etter fulgte Arbeider-Avisa opp saken med et intervju med magister i folkeminne, Berit Østberg, som uttalte seg om barnerim generelt. ("Forbudt = GØY") Trøndersk Forfatterlag var også ute med en uttalelse signert Inge E. Næss og Liv Nysted (Norsk Forfattersentrum) ("Lav takhøyde i Adresseavisen.")

Leserinnleggene kom nå på trykk i både Adressa og AA, eksempelvis dette signert Peter Stene:

Rakrygget!

Jeg vil gjerne gi min uforbeholdne støtte til redaktør Fridtjof Ålstedt som har ryggrad og mot nok til å stå imot presset i saken om å utgi Hanssens prisbelønte novelle, som behandles så rosverdig i dagens Arbeider-Avis.

Slik billig lort som presenteres der må det selvsagt være fritt for enhver å gi sin beundring til, men la oss bli spart for å få det servert med dagens avis direkte inn i heimen! Takk!

De påfølgende dagene tok saken helt av, da trykkeri-klubben i Arbeider-Avisa mente redaktøren i AA, Terje Dalen, hadde gått for langt, ved å trykke novellen. Trykkeri-klubben var redd for arbeidsplassene sine. LO-utvalget i avisa skrev brev til redaktør Dalen: "Nøtteliten-storm i Arbeider-Avisa".
    "Grisete Nøtteliten" var overskriften på en uttalse som ble gjengitt i AA Lørdag 1/10. Redaktør Dalen svarte samme dag: "Utidig sensur-forsøk". Historiker og tidligere ordfører på Røros Arne Kokkvold er også intervjuet i sakens anledning over overskriften: "Andre motiver bak Nøtteliten-kritikk?"
    Forfatteren var også frampå med en kommentar: "Når jeg skildrer arbeiderklassens miljø, vil jeg også bruke arbeiderklassens språk."

1. runde i "Nøtteliten"-debatten ble avsluttet med en artikkel i Adresseavisen av Anne B Ragde, "I fra tre til tre ", hvor hun analyserer novellen litterært og beklager at debatten i større grad ikke har tatt opp i hvilken grad novellen fungerer overfor dem den er skrevet for, nemlig ungdom.
    Den kjente Frue fra Singsaker, Flettfrid Andrésen, avslutter debatten i Arbeider-Avisa med følgende kraftsats: "De oppvoksende slekter må rolig og uforstyrret kunnet gro frem, uten å avspores av uabbetidelige slibrigheter i arbeiderpressen. (...) Nu er det nok!"

Nøtteliten-debatten: 2. runde ->