Forsiden
Biografi
Produksjon
Utdrag
Artikler
Kritikk
Skoletilbud
Nøtteliten
Afrika
Intervju
Skøyteløp
 
English Site
Send Epost

Distansenes rytme - en analyse av skøyteløpingens ekstatiske potensiale

Opprinnelig utgitt som Panserkameratenes Småskrift nr. 4
Av samme forfatter: SKØYTESPORTEN SETT FRA AFRIKA
Skøytesport, medlemsblad for Norges Skøyteforbund nr 1 1993
Tidligere utkommet i denne serien:
Nr. 1: Einar Rædergård: Rudi Liebrechts Æresløp 1988-1992, Trondheim 1992
Nr. 2: Arnfinn Lien: Dikt og andre skøytetekster. Trondheim 1993
Nr. 3: Stein E. Johansen: Døde løp. En studie av jevne løp Panserkamerater imellom 1986-1995. Trondheim 1995

Foreligger også: SK PANSERKAMERATENE/NTHI:
Einar Rædergård/Jon Erlend Stokkan: Sanghefte. Et lite utvalg kjente og hittil ukjente skøytesanger.

INNLEDNING.
Som vi alle vet, er skøyteløp noe helt annet enn skøyteløperens tilsynelatende formålsløse sirkling rundt is-ovalen. (Se Samtiden nr. 1 1994: Dr. philos Stein E. Johansen: Skøytesportens hvite magi - en virtuell mysterieinnvielse.) Som dokumentert i ovenstående artikkel, kan skøyteløpingen sammenlignes med et urgammelt rituale. Løperen går slett ikke i sirkel, men beveger seg, som i tidligere tiders og kulturers fruktbarhetsritualer, i en bevissthetsmessig spiral. Som det heter hos Johansen: "For hver runde utvikles livets drama i en hegeliansk "Aufhebungs"-prosess; for hver runde løftes løperen mer opp fra verden omkring og dras med sentripetal magi nærmere mysteriets sentrum."

Alle ritualer har sin rytme, det er grunnlag for å hevde at ritualet er rytmen, ritualet har under enhver omstendighet rytmen som sin viktigste bestanddel. Rytmen fører deltageren inn i den transcendentale bevissthet som gjør ham i stand til å overskride sin normale "hverdagsbevisshet" og dermed komme til ny innsikt. Med Aristoteles' ord er det tale om å føre deltagerne i ritualet gjennom "angst og medfølelse fram til den renselse, katarsis, som hører til slike sinnsmessige bevegelser."

Skøyteløpingen er et slikt rytmisk rituale. Klassisk full firkamp på skøyter er i virkeligheten et uhyre krevende og sammensatt rituale inndelt i fire ulike grunnrytmer, som hver seg symboliserer livets fire hovedfaser, nemlig barndom, ungdom, middelalder og alderdom. For å komme til full bevissthet er det altså ikke tilstrekkelig for løperen kun å beherske én rytme, som han så bare kan gjenta. Nei, det er nødvendig for ham å beherske alle de fire grunnrytmene, som til overmål forekommer i det to dager lange ritualet i en ulogisk, "synkopert" rekkefølge. Skøyteløpingens fire rytmiske grunnritualer har navn etter distansenes lengde: 500 meter, 1500 meter, 5000 meter og 10 000 meter. Det er av avgjørende betydning for skøyteløperen at han instinktivt er i stand til å omsette disse metriske betegnelser nettopp til rytme, først og fremst etter visse forhåndsprogrammerte, men dog vegledende rytmeanvisninger; skjemaer. Vel så viktig er det imidlertid at løperen er i stand til å finne sin egen definerte rytme, svarende til hans egen kropps styrke, tyngde, og ikke minst den egne psyken. Det er vår påstand at dersom løperen ikke er i stand til å finne den rytme som tilsvarer disse indre (kroppslige) og ytre (metriske) betingelser, vil han heller ikke være istand til å "åpne portene til sin innerste, hinsidige eksistens" (Johansen). Gjennomføringen av et fullt, klassisk mesterskap, firkampens rytmiske øvelser, vil under slike betingelser framstå på samme måte for ham som for den uinnvidde tilskuers utvendige betraktning: Nemlig som en meningsløshet, knapt verdt å ofre et øyeblikk eller en tanke mer i dette korte jordeliv. For den løper som derimot finner rytmen vil utøvelsen av ritualene framstå som det de i virkeligheten er: Inngangen til ekstasen, dens fullbyrdelse og etterklang, fulgt av ettertankens dype innsikt. Etter et vellykket mesterskap befinner utøveren seg i samme tilstand som enhver utøver i et ekstatisk rituale: I inderlig fred, harmoni og balanse, i ett med seg selv og verdensaltet.

Vi skal i denne oversikten analysere de fire grunnrytmene nærmere for derved å kunne kartlegge ekstasens etapper, så å si finne dens dramaturgi. Vi kan slik analysere løperens fulle bevissthetsmessige utvikling gjennom utøvelsen av skøytesportens klassiske grunnrituale: Den fulle firkamp.

fortsett 500m ->

 

Distansens Rytme
-500 meter
-5000 meter
-1500 meter
-10000 meter
Skøytesporten sett fra Afrika